فرم مشخصات مشتری جهت احزار نمایندگی

 • مشخصات مشتری

 • مشخصات شرکت

 • حوزه فعالیت و توان عملیاتی

 • امکانات توزیع

 • امکانات ساختمانی و انبارداری

 • نوع ضمانت

 • معرف

 • وضعیت اعتبار مشتری

 • مشخصات کالاهای در حال توزیع

 • ۱-

 • ۲-

 • ۳-

 • ۴-

 • ۵-

 • ۶- (اختیاری)

 • ۷- (اختیاری)

 • ***مهم ***

  خواهشمند است پس از تکمیل فرم مدارک ذیل به آدرس ایمیل sweetyfood.co@gmail.com ارسال گردد.
 • ۱- تصویر کد اقتصادی و تصویر آگهی تاسیس
  ۲-تصویر آخرین تغییرات و روزنامه رسمی
  ۳-تصویراجاره نامه یا سند مالکیت دفتر و انبار
  ۴-تصویر کارت خودرو پخش
  ۵-تصویر جواز کسب
  ۶-کروکی محل کسب انبار
  ۷-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره

  sweetyfood.co@gmail.com