مربا بالنگ ۳۳۰ گرمی سوییتی

دارای خاصیت ضدسم بوده که سم بعضی از جانوران از قبیل عقرب و مار را تا حدودی خنثی می کند.
خوشبو کننده دهان.
تقویت قوای فکری .
تقویت قلب.
کمک به هضم بهتر غذا.
نشاط آور.